BSI rất coi trọng quyền riêng tư của Quý khách hàng. Đôi khi, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách hàng về các chi tiết sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Nếu Quý khách hàng đồng ý cho chúng tôi liên hệ với Quý khách hàng vì mục đích này, vui lòng đánh dấu vào bên dưới để chọn cách Quý khách hàng muốn được liên hệ:

Vui lòng xem Thông Báo Bảo Mật của BSI để biết thêm thông tin về quyền của Quý khách hàng.  

Tôi đã đọc Thông Báo Bảo Mật của BSI và đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.  

 

Sau khi gửi, vui lòng xác nhận đăng ký trong email sẽ được gửi đến.