BSI rất coi trọng quyền riêng tư của Quý khách hàng. Đôi khi, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách hàng về các chi tiết sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Nếu Quý khách hàng đồng ý cho chúng tôi liên hệ với Quý khách hàng vì mục đích này, vui lòng đánh dấu vào bên dưới để chọn cách Quý khách hàng muốn được liên hệ:

Tôi đã đọc Thông Báo Bảo Mật của BSI và đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi